Tło lewe Tło prawe
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
do klas 4 i 7

Zasady naboru

ZASADY NABORU


Postępowanie rekrutacyjne do klas IV i VII jest prowadzone do:

1)      Szkoły Podstawowej Nr 21, ul. Miodowa 6,

2)      Szkoły Podstawowej Nr 29, ul. Partyzantów 10a,

3)      Szkoły Podstawowa Nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rejtana 30,

4)      Szkoły Podstawowej Nr 31, ul. Pułaskiego 11,

5)      Szkoły Podstawowej Sportowej Nr 33, ul. Hetmańska 38.Warunkiem utworzenia oddziału klasy IV lub VII w szkołach wymienionych w pkt. 1 – 4 jest zachowanie dotychczasowej łącznej liczby oddziałów obecnych klas III i VI w roku szkolnym 2019/20 w ogólnodostępnych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów.


Warunkiem utworzenia oddziałów klas IV i VII w SP nr 33  jest złożenie co najmniej 16 wniosków o przyjęcie do danej klasy.


W przypadku utworzenia oddziałów zgodnie z ww. zasadami decyzję w sprawie zakwalifikowania i przyjęcia ucznia podejmuje dyrektor szkoły.  Pierwszeństwo przyjęcia do szkół wymienionych w  pkt. 1 – 4 mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do tych szkół, zamieszkałe w ich obwodach, a także uczęszczające do szkół podstawowych położonych w obwodach dotychczasowych gimnazjów przekształconych w szkoły podstawowe.

Złożenie potwierdzenia woli przyjęcia ucznia do jednej z ww. szkół jest równoznaczne z rezygnacją z dniem 31 sierpnia 2019 r. z miejsca w szkole, do której uczeń dotychczas uczęszczał.

 

Harmonogram rekrutacji

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy IV lub VII szkoły podstawowej

od 1 do 15 marca 2019 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

28 marca 2019 r.

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia)

od 28 marca do 5 kwietnia 2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

9 kwietnia 2019 r.