• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
do klas 4 i 7

Oferta jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów

tel. 177482700

fax. 178529088

e-mail: sekretariat@zso4.resman.pl

WWW: http://www.gimnazjum7.rzeszow.pl

Lista oddziałów

Nazwa oddziału Szczegóły Dodaj
IV AngielskiAngielski HiszpańskiHiszpański NiemieckiNiemiecki Dodaj do koszyka preferencji
VII AngielskiAngielski HiszpańskiHiszpański NiemieckiNiemiecki Dodaj do koszyka preferencji

Dodatkowe informacje

Jednostka publiczna/niepubliczna:
Publiczna
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych:
Przystosowany
Możliwość wyżywienia:
Własna kuchnia
Basen:
Nie
Prowadzi świetlicę:
Tak
Godziny pracy świetlicy:
06:30 - 17:00
Pracuje na zmiany:
Jedna zmiana
Monitoring:
Tak
Psycholog:
Nie

Opis jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 SZKOŁĄ PRZYJAZNĄ I OTWARTĄ NA POTRZEBY UCZNIA
Szkoła Podstawowa nr 30 w Rzeszowie jest nowoczesną i przyjazną młodzieży placówką otwartą dla każdego dziecka i rodzica. Tworzą ją ludzie tolerancyjni i kreatywni, odpowiedzialni za wszechstronny rozwój ucznia, który znajduje się w centrum ich uwagi.
Wyróżnia nas przyjazna atmosfera zaufania, dzięki której dzieci czują się zauważone i docenione. W naszej codziennej pracy nauczania stosujemy różnorodne metody i formy nauczania, kładąc nacisk na wszechstronny rozwój osobowości uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości, uzdolnień i zainteresowań.
Uczymy naszych uczniów tolerancji wobec innych, wdrażamy do samodzielności, rozwijamy talenty, wspieramy rozwój, pielęgnując jednocześnie ich radość i wzbudzając ciekawość świata.

Szkoła Podstawowa nr 30 w Rzeszowie oferuje:
• fachową opiekę doświadczonych specjalistów otwartych na podnoszenie swych kwalifikacji,
• przestronne i dobrze wyposażone sale lekcyjne (jednoosobowe stanowiska pracy, tablice interaktywne, ekrany dotykowe, rzutniki multimedialne),
• nowoczesne pracownie komputerowe wyposażone w sprzęt komputerowy,
• otwartość na potrzeby uczniów, w tym niepełnosprawnych,
• jednozmianową naukę od godziny 8.00 we wszystkich klasach,
• bezpieczeństwo uczniów - szkoła jest pod stałym
monitoringiem wizyjnym,
• zajęcia edukacyjne w małolicznych klasach,
• bogatą ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych - szanse indywidualnego rozwoju dla uczniów zdolnych (między innymi: koło matematyczne, historyczne, przyrodnicze, informatyczne, muzyczne, taneczne,
teatralne, językowe, sportowe),
• innowacje z języka angielskiego, matematyczno-fizyczne, biologiczno-chemiczne i sportowe, z rysunku , teatralno-muzyczne,
• uczestnictwo w realizacji ciekawych programów edukacyjnych min: Zostań dobrym przedsiębiorcą ,
• specjalistyczną opiekę nad dziećmi mającymi
trudności w nauce (zajęcia wyrównawcze),
• naukę dwóch języków obcych (język angielski, język
niemiecki, hiszpański) w podziale na grupy według stopnia zaawansowania,
• zajęcia na basenie w ramach zajęć wf (naukę pływania pod kierunkiem specjalisty),
• dobrze wyposażony kompleks sportowy (sale gimnastyczne, boiska sportowe, siłownię, salę lustrzaną),
• opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej w godz. 6.30 - 17.00 (w ramach zajęć świetlicowych: zabawy, gry, zajęcia plastyczne i muzyczne, sportowe, zajęcia na świeżym powietrzu oraz dodatkowe zajęcia komputerowe dla uczniów),
• wycieczki kulturalne, edukacyjne, integracyjne,
• współpracę z instytucjami kulturalnymi i artystycznymi,
• wolontariat,
• korzystanie z różnych form pomocy rodzicom i uczniom mających na celu wsparcie w procesie wychowania i opieki.
• aktywnie działający Samorząd Szkolny,
• smaczne domowe obiady w nowoczesnej stołówce szkolnej,
• opiekę medyczną na terenie szkoły

Szkoła usytuowana jest w centrum osiedla Nowe Miasto przy ulicy Rejtana 30 (obok Millenium Hall).

Zdjęcia jednostki

Zdjęcie szkoły 2 Zdjęcie szkoły 4 Zdjęcie szkoły 6
Powrót do oferty