• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Szkoły podstawowe

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
15.03.2017 08:00 16.03.2017 15:00 Przygotowanie wdrożenia
03.04.2017 08:00 13.04.2017 15:00 Publikacja oferty
03.04.2017 08:00 13.04.2017 15:00 Rejestracja kandydatów
28.04.2017 08:00 09.05.2017 15:00 Publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli
11.05.2017 08:00 11.05.2017 15:00 Publikacja list przyjętych
15.05.2017 08:00 26.05.2017 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
06.06.2017 08:00 12.06.2017 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli
14.06.2017 15:00 14.06.2017 20:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list przyjętych